Отгонтэнгэр их сургууль erusmusPlus erusmusPlus

АЖЛЫН БАЙРАНД СУУРИЛСАН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

ХҮМҮҮНЛЭГИЙН СУРГУУЛЬ

ЭДИЙН ЗАСАГ БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГЫН СУРГУУЛЬ

ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГУУЛЬ

Сургалтын төлөвлөгөө

Хөтөлбөрийн тухай

Европын холбооны ERASMUS+ MONGWBL төслийг ОТИС-ийн санаачилгаар Европын 4 дээд боловсролын байгууллага ( Герман, Франц, Румын, Грек) болон Монгол улсын 5 их сургууль ( СЭЗИС, ХААИС, Отгонтэнгэр Их Сургууль, СУИС, МУИС-ийн Дорнод аймаг дахь сургууль )-аас бүрдсэн төслийн баг хэрэгжүүлж байна.


ОТИС нь Ажлын Байранд Суурилсан Сургалтыг Бизнесийн удирдлага, Нягтлан бодох бүртгэл, Банк, Санхүү, Аялал жуулчлал, Нягтлан бодох бүртгэл хөтөлбөрт амжилттай хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд 2023-2024 оны хичээлийн жилээс бусад хөтөлбөрүүдэд хэрэгжүүлэх боломжтой болсон.


Бизнесийн удирдлага, Нягтлан бодох бүртгэл, Банк, Санхүү хөтөлбөрөөр АБСС хэрэгжүүлэхдээ Голомт болон Төрийн банктай хамтран ажилласан бол 2023-2024 оны хичээлийн жилээс Худалдаа Хөгжлийн Банк, Жи Эс Би Капитал ББСБ, Нэт Капитал ББСБ-уудтай хамтын хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхлээд байна.


Аялал жуулчлалын хөтөлбөрөөр аялал жуулчлалын тэргүүлэх тур оператор, зочид буудалуудтай хамтран ажиллаж байна.


Хөтөлбөр хэрэгжих 1.5 жилийн хугацаанд 49 оюутан тус хөтөлбөрт одоогоор хамрагдаад байна. Хөтөлбөрт хамрагдан төгссөн оюутнууд бүгд 100% ажлын байрны урилга хүлээн авсан.


2023-2024 оны хичээлийн жилээс хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэн ажил олгогчидтой хамтран тус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.


Хөтөлбөрийн онцлог:

Европын улсуудад 50 гаруй жилийн турш туршигдсан шилдэг арга туршлагыг өөртөө шингээсэн тус хөтөлбөр нь шинэ үеийн оюутан залуусын хүсэл сонирхолд нийцсэн хөтөлбөр бөгөөд хөтөлбөрт тусгагдсан мэдлэгийг амьдрал дээр туршин хэрэгжүүлэх боломж олгож, өөрийгөө хөгжүүлэх, хүрээллээ тэлэх, туршлага хуримтлуулах, санхүүгийн хувьд дэмжлэг болдог зэрэг олон давуу талтай хөтөлбөр юм. Товчхондоо та өөрийгөө Хөгжүүлнэ + Цалинтай.


 • Практик туршлагатай болох
 • Ажлын туршлагатай болох
 • Цалинтай ажиллах
 • Монгол улсын томоохон байгууллагуудад ажиллах боломжтой
 • Бусдаас түрүүлэн өөрийгөө хөгжүүлэх
 • Өөрийн мэргэжлээ олж авах, өөрийгөө таних
 • Хамт олонтой болох, хүрээллээ тэлэх
 • Бусад байгууллагуудад хөрвөн ажиллах
 • Хичээлээ дүйцүүлэн судлах
 • Зөөлөн ур чадвараа нэмэгдүүлэх

Ямар хугацаанд АБСС-д хамрагдах вэ?

6 сарын хугацаанд АБСС-д хамрагдан өөрийгөө хөгжүүлэх боломжтой. 3-р түвшний суралцагч нь 3 сарын хугацаанд илүү уян хатан хөтөлбөрт хамрагдах боломж бий.


Хэн хамрагдах боломжтой вэ?

 • АБСС-д хамаарах хөтөлбөрт суралцдаг байх.
 • 3 болон түүнээс дээш курсын оюутан.
 • Ерөнхий суурь болон мэргэжлийн суурь хичээлүүдээ бүрэн судалсан байх.


Хамтран ажиллагч байгууллагууд

 • Боловсрол шинжлэх ухааны яам
 • University Lumiere Lyon2 ULL
 • Berlin School of Economics and Law HWR Berlin
 • Transilvania University of Brasov UNITBv
 • University of Macedonia UoM
 • ХААИС
 • СУИС
 • СЭЗИС
 • Дорнод ИС
 • Монголын аялал жуулчлалын холбоо
 • Голомт банк
 • Төрийн банк
 • Худалдаа Хөгжлийн Банк
 • Жи Эс Би Капитал ББСБ
 • Нэт Капитал ББСБ
 • Кал ХХК /Япон улсых/
 • Айвинг ХХК /Япон улсых/
 • Millenium Hotel
 • ДМД
 • Nine Hotel


MONGWBL танилцуулга татаж авах Хөтөлбөрүүдийн мэдээлэл татаж авах

Хамтран ажиллагч байгууллага